Svenskekysten 2023

Sommeren 2022 gikk båtturen gjennom Limfjorden i Danmark fra Thyborøn til Hals. Deretter noen korte dager oppover Bohuslan-kysten før vi dro over Skagerrak til Risør.  Svenskekysten er absolutt verd litt mer tid. Og det synes mange nordmenn. Ikke rart svenskene tar seg tre uker fri fra båtlivet når nordbaggerne inntar kysten.  Bloggen fra 2023 ligger foreløpig på forsiden