Interessert i kystkultur? 

Nåtid eller fortid?

I 2022 gikk båtturen gjennom Limfjorden i Danmark til svenskekysten. Klikk på SCANDINAVIA 2022

 

FILM : Jeg har produsert 4 filmer.
I godt samarbeid med
300 venner kan jeg presentere
film fra 1813 eller mellomkrigsperioden
- alt relatert til Sørlandskysten.

BÅTTUR: I 2005 tøffet jeg en tur til Tromsø med
snekka i 7,5 knops fart.
I 2021-tur foretok vi en ny tur i 6,5 knop
fra Ålesund

I 2022 er det tur til Danmark/Sverige fra 15 juni


KLIKK I MENY