NORSKEKYSTEN.info

Hjemmeside for dere som er interessert i kystkultur, filmer, turer etc
Sommeren 2021 er det fortsatt Covid-19. Da blir det trygt i egen båt

Ellers kan du bli kjent med 4 lokalproduserte filmer.  Med godt samarbeid med mer enn 300 venner og medarbeidere har vi lagd film fra 1813 og mellomkrigsperioden -alt relatert til Sørlandskysten.

I 2005 tok jeg en snartur til Tromsø med snekka i 7knops fart. Etter det har jeg notert noen turer langs Norskekysten.  KLIKK I MENY