Klikk inn på Norgesferie 2021 i meny.
"Norskekysten på tomgang". 
Pågår nå

Interessert i kystkultur?
Nåtid eller fortid?

I 2005 tøffet jeg en tur til Tromsø med
snekka i 7,5 knops fart.
Nå foregår en 2021-tur i 6,5 knop
KLIKK I MENY

 

Vi har produsert 4 filmer. 
I godt samarbeid med
300 venner kan jeg presentere
film fra 1813 eller mellomkrigsperioden
- alt relatert til Sørlandskysten.
KLIKK "MINE FILMER" i MENY