Interessert i kystkultur? 

Nåtid eller fortid?

 

FILM : Jeg har produsert 4 filmer.
I godt samarbeid med
300 venner kan jeg presentere
film fra 1813 eller mellomkrigsperioden
- alt relatert til Sørlandskysten.

BÅTTUR: I 2005 tøffet jeg en tur til Tromsø med
snekka i 7,5 knops fart.
I 2021-tur foretok vi en ny tur i 6,5 knop
fra Ålesund


KLIKK I MENY